środa, 3 stycznia 2007

Politycznie poprawne Życzenia

Poniżej trochę spóźnione życzenia, ale jako maksymalnie upolitycznionych nie waham się ich użyć:

Ja zwany dalej Życzeniodawcą, proszę Was, zwanych dalej
Życzeniobiorcami, o przyjęcie, bez zobowiązań wynikających z treści lub
domniemanych, o zaakceptowanie moich najlepszych życzeń przyjaznych dla
środowiska, odpowiedzialnych społecznie, poprawnych politycznie,
bezstresowych, nieuzależniających, niedyskryminujących obchodów święta
przesilenia zimowego, przeprowadzonych według najlepiej odpowiadających
Życzeniobiorcom tradycji lub przekonań wynikających z preferowanej przez
Życzeniobiorców religii czy też tradycji świeckich, z szacunkiem dla
religijnych/świeckich tradycji/przekonań osób trzecich lub dla ich
ewentualnego przekonania o braku konieczności uwzględniania
jakichkolwiek tradycji - religijnych, bądź świeckich.
Życzeniodawca, chciałby życzyć Życzeniobiorcom sukcesów finansowych,
spełnienia osobistego i braku komplikacji natury medycznej w związku z
nadchodzącym końcem uznanego ogólnie roku kalendarzowego 2007,
respektując jednocześnie wybór jakiegokolwiek innego kalendarza,
wynikającego z przynależności kulturowej, bądź sektowej Życzeniobiorców
bez względu na ich rasę, przekonania, kolor, wiek, sprawność fizyczną,
wiarę, platformę komputerową lub preferencje seksualne.

Akceptując powyższe życzenia, Życzeniobiorcy zobowiązani są zaakceptować
poniższe warunki:
1. Życzenia niniejsze mogą być w każdej chwili poszerzone, uszczuplone,
bądź wycofane całkowicie.
2. Życzenia mogą swobodnie przekazywane dalej, pod warunkiem
pozostawienia bez zmian oryginalnych życzeń oraz że uznania praw
własnościowych Życzeniodawcy.
3. Z powyższych życzeń nie wynika w żadnym stopniu obietnica faktycznego
spełnienia chęci wyrażonych w tejże korespondencji.
4. Niniejsze życzenia mogą nie być wykonywalne w niektórych systemach
prawnych, jak również niekoniecznie ograniczenia w nich wyrażone muszą
być wiążące w każdej lokalizacji geograficznej.
5. Zakłada się, że życzenia te będą całkiem dobrze spełniać swoją rolę w
granicach rozsądku, przez okres jednego roku lub do czasu wystawienia
nowych życzeń świątecznych, w zależności od tego, która z tych
okoliczności zaistnieje pierwsza.
6. Sprawa wymiany niniejszych życzeń lub wystawienia nowych pozostawiona
jest do wyłącznej decyzji Życzeniodawcy.


Z pozdrowieniami...

Brak komentarzy: