czwartek, 30 listopada 2006

Inne Prawa, TwierdzeniaReguły i Postulaty

 • Reguła Wesmeiera:
Aby oszacować czas potrzebny na wykonanie danego zadania należy określić czas potrzebny na rozwiązanie zadania, pomnożyć przez dwa i zamienić jednostkę miary czasu na bezpośrednio wyższą. Tak wiecna godzinne zadanie należy przeznaczyć dwa dni.

 • Prawa Pierce'a:

1. Jeżeli program zostanie skompilowany za 1-szym razem bez żadnego błędu, to na pewno nie będzie dawał dobrych wyników.
2. Podczas pierwszego uruchomienia w każdym systemie komputerowym maszyna będzie błędnie interpretować polecenia, mylić się w druku, źle liczyć wyrażenia matematyczne lub przynajmniej ignorować urządzenia zewnętrzne.

 • Prawa Marakijewa:

1. Pisanie programu komputerowego jest rozkoszą.
2. Uruchamianie programu jest zmorą.

 • Reguła Martwego Przedmiotu:
Każdy przedmiot, niezależnie od konfiguracji, położenia, budowy i przeznaczenia, może w dowolnej chwili zadziałać w zupełnie nieoczekiwany sposób z przyczyn, które są albo całkowicie niejasne, albo zupełnie tajemnicze.

 • Prawo Brooke'a:
Dodanie urządzenia przyspieszającego do starego oprogramowania, zwalnia jego działanie.

 • Prawo Cheopa:
Nic nigdy nie zostało zbudowane w zaplanowanym czasie lub zgodnie z kosztorysem.

 • Zasada Horneta:
Doświadczenie jest wprost proporcjonalne do stopnia zniszczenia sprzętu.

 • Postulat Troutmana:
Złorzeczenia to jedyny język rozumiany przez wszystkich programistów.

 • Reguła Dokładności:
W poszukiwaniu rozwiązania problemu najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi.

 • Prawo Puddera:

1. Wszystko co zaczyna się dobrze, kończy się źle.
2. Wszystko co zaczyna się źle, kończy się jeszcze gorzej.

 • Prawo Nieskończoności Lubarskiego:
Zawsze jest jeszcze jeden błąd.

 • Skrócone Twierdzenie o Wirusach:
Masz o jednego wirusa więcej niż myślisz.

 • Postulat Wielofunkcyjności:
Im mniej funkcji posiada program, tym lepiej będzie je realizował.

Brak komentarzy: